Historie

De voormalige reddingboot C.A. den Tex heeft een rijke historie. Het begint met de opdracht van de Noord- en Zuid Hollandsche Redding Maatschappij (NZHRM). In Alkmaar – begin 1916 – is de bouw van start gegaan op de werf Nicolaas Witsen. Het doel: de roeireddingboot die sinds 1911 in dienst is bij reddingstation Eemshaven op het eiland Rottumeroog, vervangen voor een motorreddingboot.

Het bijna 12 meter lange schip verliet in 1917 de werf, waarna het onder de hoede van de roemruchte redder Mees Toxopeus kwam. Na 5 jaar in dienst te zijn geweest van reddingstation Rottumeroog, kwam men tot de conclusie dat het schip eigenlijk te klein was voor de gevaarlijke wateren rond het eiland. Zeker met een zware storm uit noordelijke richtingen kon het spoken boven het eiland. Men besloot daarom om het schip een relatief beschutter reddingsstation toe te wijzen: Harlingen. De grotere reddingboot Hilda heeft de C.A. den Tex opgevolgd op Rottumeroog.

De reddingboot heeft in Harlingen tot 1942 dienst gedaan. Gedurende die periode voer het schip verscheidene keren uit om mensen in nood te redden. Vervolgens voer ze tot 1953 met als thuishaven Hindeloopen en tot 1961 vanuit Nijkerk. Ze heeft meer dan 101 reddingtochten op haar naam staan, waarin 104 personen werden gered. In 1961 eindigt de dienst van de C.A. den Tex en verkoopt de reddingmaatschappij het schip, waarna het schip werd omgebouwd tot pleziervaartuig.

In het voorjaar van 2015 is de ‘Stichting tot behoud van de oud-reddingboot C.A. den Tex’ opgericht. De stichting stelt zich ten doel om de oud-reddingboot weer terug te brengen naar de staat zoals ze gevaren heeft onder de vlag van de N.Z.H.R.M. Samen met het bestuur en haar vrijwilligers, worden aan de hand van de originele bouwtekeningen van de C.A. den Tex de oude lijnen weer aan het schip terug gegeven. De inkomsten van de stichting worden volledig uit donaties gegenereerd. Het bestuur bestaat uit: Bob Heikoop (voorzitter), Timco Houkema (secretaris) en Tom Houkema (penningmeester).

Wilt u meer lezen over de huidige toestand en vorderingen van het schip, bekijk dan onze restauratie pagina. Enthousiast geworden? U kunt op verschillende manieren bijdragen, helpen of simpelweg een kijkje nemen. Omdat alle kosten die we moeten maken volledig uit donaties gefinancierd worden, zou uw donatie enorm helpen. U kunt een eenmalige bijdrage leveren, of een maandelijkse/jaarlijkse bijdrage. U kiest zelf hoeveel u geeft.*

Voor bedrijven is het ook interessant om een donatie te doen, hier zijn bepaalde voordelen aan verbonden. Ook is het mogelijk om fysiek mee te helpen aan de restauratie, lees er meer over op de pagina meehelpen. Daar ziet u wanneer we een paar handen van u kunnen gebruiken. Vindt u het ook leuk om een keer langs te komen om het schip te bewonderen? Ook dat kan. Bekijk de kalender voor de beschikbare ‘bezichtiging’ dagen.

Ons toekomstplan voor de C.A. den Tex leest u hier.

* Omdat wij een stichting zijn, moeten wij voldoen aan kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat uw bijdrage goed benut wordt. Elke uitgave kunnen wij verantwoorden. Lees meer over de ANBI-status op deze pagina.

De tocht naar de toekomst

Er is nog een hoop te doen! Om de vertaalslag te maken naar de ’toekomst’ zouden we best wat hulp kunnen gebruiken. Dit kan op verschillende manieren: U kunt een donatie doen, een fysieke bijdrage leveren of ons helpen door de stichting bekend te maken onder vrienden en familie.