Historie,  Restauratie

Digitalisering lijnenplannen van de reddingboot

In het Noord-Hollands Archief te Haarlem ligt veel documentatie opgeslagen van de voormalige K.N.Z.H.R.M. Zo is er ook veel informatie te vinden over de C.A. den Tex.

Bij deze informatie zaten o.a. tekeningen (algemene tekeningen en zogenaamde lijnenplannen) van de C.A. den Tex. Op papier werd indertijd in detail de lijnen van het schip getekend. Lijnen die belangrijk zijn bij de restauratie.


Omdat het vanwege de oudheid en omvang van het papier moeilijk was om op de juiste wijze een kopie te maken, hebben we d.m.v. een liniaal en camera alles vastgelegd. Van spant tot spant.

Onze vriend en tevens vrijwilliger van de Stichting, Marten Tigchelaar, heeft deze gegevens gedigitaliseerd. Marten is werkzaam op een scheepswerf in het noorden van ons land als engineer. We zijn ontzettend blij dat we de originele nu digitaal hebben! We hopen hier in de toekomst veel gebruik van te gaan maken.