Historie

Onderzoek naar het ontwerp van de reddingboot

Naast het restauratiewerk aan de voormalige reddingboot C.A. den Tex zelf, vindt er binnen de stichting ook veel onderzoek plaats naar het proces rond het ontwerp van de reddingboot, nu bijna zo’n 100 jaar geleden. Door het archief, welke een grote hoeveelheid documentatie bevat, door te werken hopen we dicht bij de bron te blijven en zo in staat te zijn om het schip haar originele uiterlijk en staat terug te geven.

Bij het nader bestuderen van al deze documentatie groeit het respect alleen nog maar meer voor de schippers, redders, ontwerpers, scheepsbouwers en allen die bij het ontwerp en de bouw van het schip betrokken waren.