Historie

Rottumeroog, de eerste thuishaven

Op maandag 4 september jl. heeft een gedeelte van het bestuur onder leiding van een gids een bezoek gebracht aan het onbewoonde eiland Rottumeroog. Dit eiland was de eerste ’thuishaven’ voor de C.A. den Tex.

De schipper Mees Toxopeus woonde met zijn gezin op dit eiland. Van de woning waarin zij leefde is niets meer terug te vinden. De reddingboot lag destijds gemeerd aan een grote boei, die oorspronkelijk dienst had gedaan op het IJ (Amsterdam).

In de loop van de jaren is het eiland gaan ‘wandelen’, zeker ook nadat het nieuwe beleid werd ingevoerd om de natuur zijn gang te laten gaan. Er wordt dus geen actieve kustverdediging meer toegepast. Hierdoor verschuift het eiland richting het zuidoosten, met name na stormen uit het noordwesten.

De gids kon nog de oorspronkelijke plek van de tuin van de familie Toxopeus aanwijzen. Op deze plek is momenteel het strand te vinden.

Het was bijzonder om kennis te maken met de oorspronkelijke ligplaats van de C.A. den Tex. Wij hopen, uiteraard in samenwerking en met toestemming van de plaatselijke autoriteiten, in de toekomst een bezoek te brengen aan Rottumeroog met de gerestaureerde reddingboot C.A. den Tex.