Nieuws,  Restauratie

De restauratie verloopt anders

Het staat duidelijk en helder beschreven in de statuten m.b.t. het doel van de ‘Stichting tot behoud van de oud-reddingboot C.A. den Tex’: “…de oud-reddingboot ‘C.A. den Tex’ terug brengen in de staat zoals zij gevaren heeft onder de vlag van de N.Z.H.R.M.”. Een eervolle en tevens verantwoordelijke taak.

Bij het opstarten van de restauratie is een globale planning gemaakt hoe de restauratie zou gaan verlopen. We kwamen uit op september 2017, waarin de voormalige reddingboot weer varende zou zijn, een prachtig moment waarop bovenal haar 100-jarige ‘verjaardag’ gevierd zou kunnen worden.

Dat restauraties vaak anders verlopen dan vooraf wordt ingeschat is een gegeven. Zo hebben wij dat als Stichting ook ervaren. Drie stappen vooruit en twee achteruit. Maar de gemaakte progressie werpt ook zijn vruchten af als we kijken naar de huidige situatie. Desondanks hebben we moeten concluderen dat we de indertijd gestelde datum van tewaterlating (september 2017) niet gaan redden.

De mogelijkheden die we momenteel als Stichting hebben om deze restauratie grondig en gedetailleerd te kunnen uitvoeren zijn dusdanig dat we die ook met alle handen aangrijpen. Dat verdient het schip, dat verdient de historie en dat is tevens een toekomst gerichte keuze. Met het oog op deze conclusie hebben we besloten om de tewaterlating een jaar uit te stellen, om zo onszelf in staat te stellen de restauratie met een maximaal resultaat te kunnen afronden.

Op onderstaande foto, uit het archief van de familie Suir en beschikbaar gesteld door de Vereniging Oud-Harlingen, is ons doel afgebeeld. Een voormalige reddingboot, in haar originele kleuren, terug op ‘station’ in Harlingen, klaar voor de dag van morgen.