Nieuws

Een voortvarend 2023!

Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting tot behoud van de oud-reddingboot C.A. den Tex wensen u allen een gezond, gelukkig en voortvarend nieuw jaar!