Nieuws

Een voortvarend 2024

Namens het bestuur van de Stichting tot behoud van de oud-reddingboot C.A. den Tex wensen wij u goede Kerstdagen en een gezond en voortvarend 2024!