Nieuws

Plannen voor 2023

De planning voor 2023 is om de Tex te laten stralen, de benodigde verflagen aan te brengen, de complete aandrijving -inclusief stuurwerk- operationeel te hebben én het schip te water te laten; er staat dus een hoop te gebeuren!

Bovengenoemde werkzaamheden brengen echter een geraamde kostenpost van zo’n €10.000,- met zich mee. Dit is een aanzienlijk bedrag, maar nodig om de Tex vaarklaar te maken in een staat zoals zij vroeger mensen redde. De stichting zal dit jaar dan ook actief inzetten op fondsenwerving en het vergaren van donaties.