Restauratie

Aan het einde van een bijzonder jaar!

Aan het einde van 2020 slaan wij als vrijwilligers onze laatste slag. Het bovenwaterschip is nu vrijwel geheel afgelast. Een volgende stap is de vervaardiging van het roer(blad).

Bij het kaal maken van de achtersteven ontdekten we dat de aanhechting van de plaat op de achtersteven de wensen overlaat. In het verleden is dit netjes weggewerkt met plamuur, maar omdat ons motto van het restaureren diep verankert ligt in duurzame oplossingen hebben we besloten dit goed aan te pakken.

Het mooie van restaureren is dat je op voorhand nooit weet wat je aantreft. De achtersteven, die gehuld in een laag verf een goede conditie deed vermoeden, komt bij nader inzien anders uit de verf. Even bijt je op je lip, je bedenkt een plan en begin je aan een klus die je in eerste instantie niet had verwacht te gaan doen.

Desalniettemin werken we ons gestaagd naar het einde van de restauratie. Niels Mulder komt in januari de motor inbouwen, eveneens een prachtige mijlpaal in dit project. U hoort van ons!

Voor nu alvast een hele fijne jaarwisseling, hou het veilig en graag tot volgend jaar!