Restauratie

Bijlboeg? Nee, een splijtboeg!

Damen heeft de bijlboeg, wij hebben de splijtboeg!
Voordat u denkt dat we doorgeslagen zijn: we hebben geen patent aangevraagd op de splijtboeg en we zijn ook niet van plan dat te gaan doen. Tijdens de ombouw (1960) is de boeg van de C.A. Den Tex gemodificeerd; we gaan het ‘boegbeeld’ weer in ere herstellen.