Restauratie

Circulair Restaureren!

Bij de restauratie van de voormalige reddingboot C.A. den Tex gebruiken we zoveel mogelijk materiaal wat is vrijgekomen tijdens dit proces. Dit doen we niet enkel vanuit financieel oogpunt; ook proberen we hiermee de restauratie zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Het doel van onze stichting is immers om het schip te behouden voor de toekomst, zonder dat daarbijschade wordt aangericht aan milieu en mens.

Vanuit deze gedachte is de wierpot, ingebouwd in de machinekamer van de ‘DexTex’, gebruikt om het oog op de voorsteven te vervaardigen. Circulair restaureren dus. Deze ring wordt o.a. gebruikt ter geleiding van de ankerketting. Ook het karakteristieke ‘bruggetje’, waar het anker op lag, is teruggeplaatst.

Naast de werkzaamheden op de buiskap zijn de handrailingen op het machinekamerdek gemaakt, alsmede het smeedwerk voor de verstagingen. Ook is de ingang van de machinekamer (incl. luik) dichtgemaakt. In de vrije uurtjes lassen we vele meters om het staalwerk rond de kabelaring definitief te bevestigen.

Al met al komt er zicht op de zaak! Voordat het schip gestraald kan worden dienen o.a. de volgende zaken afgerond te worden:

  • Vervaardiging en plaatsing mastvoet
  • Plaatsing zwanenhals buiskap
  • Aflassen staalwerk rond kabelaring (reeds mee begonnen en ver gevorderd)
  • Verankeren bolders voordek
  • Vervaardiging en plaatsing roerwerk (incl. kwadrant en stuurinrichting)
  • Vervaardigen van loosgaten in kuip
  • Afmonteren luiken (knevels/rubbers etc.)
  • Plaatsing scepters (voor railingwerk)

Al met al nog een aardige lijst, maar zoals u kunt zien is het einde in zicht. Het stralen zal hopelijk binnen afzienbare tijd plaatsvinden.
We houden u op de hoogte!

Zijaanzicht van anker. Door ‘bird-eye view’ is het geheel iets vertekend, maar geeft het een breed overzicht van de constructie.
Openstaand machinekamerluik met handrailing.
Het oog voor de voorsteven, met bovenop een oog voor de verstaging van de mast (voorstag).
Het oog met anker en karakteristiek ‘bruggetje’.
Machinekamerluik. Via dit luik wordt vanuit de kuip toegang verkregen tot de machinekamer. Afmetingen zijn 50 x 50 centimeter.