Vooraanzicht met spanten
Restauratie

Nieuwjaarsreceptie met een mooie donatie

Op zaterdag 13 januari jl. werd de nieuwjaarsreceptie gehouden. De dag is goed bezocht en een groot aantal mensen toonden hun interesse in het schip, iets waar wij als bestuur zijnde verheugd over zijn!

Een van de bezoekers schonk de stichting het mooie bedrag van 1500 euro! Als bestuur willen wij deze meneer ook vanaf deze plaats nogmaals hartelijk danken. Zonder uw steun kunnen wij dit werk niet doen! Daarnaast was een achterkleindochter van een van de Harlinger schippers aanwezig. Zo begint het schip steeds meer te leven en lijkt de geschiedenis zich weer bij het schip te gaan voegen.

In de afgelopen weken is er weer veel werk verzet. Met name is er aandacht gegeven aan de vervaardiging van de buiskap, een sprekend onderdeel van de C.A. den Tex. De zogenaamde ruwbouw zit nu in de afronding, zodat wij ons binnenkort hopen te gaan richten op de afbouw. Hieronder ziet u een foto waar alle spantjes zijn uitgezet, gevolgd door een foto waar we laten zien hoe we deze spantjes maakten. De laatste foto laat het eindresultaat zien, daar zijn we trots op!

 

Alle spantjes uitgezet

Het eindresultaat!

 

Mocht u gisteren niet in de gelegenheid zijn geweest om het project te bezoeken, maar u toch graag eens wilt kijken, schroom dan niet om contact op te nemen!