Over de Stichting tot behoud van de oud-reddingboot C.A. den Tex

In 2014 is de ‘Stichting tot behoud van oud-reddingboot C.A. den Tex’ opgericht met als doel de bijna 100-jarige C.A. den Tex in haar oude staat terug te brengen. Het betreft één van de eerste gemotoriseerde reddingboten in Nederland en had als eerste schipper de bekende redder Mees Toxopeus.

Wanneer de C.A. den Tex weer in de toenmalige staat is hersteld, zal zij gestationeerd worden in Harlingen als strategische plek en vanwege de historische verbintenis. In de jaren 1922-1942 heeft de C.A. den Tex namelijk dienst gedaan als reddingboot van Harlingen alvorens zij in Hindeloopen werd gestationeerd.

De stichting heeft het doel om middels georganiseerde dagen het schip in de vaart te houden. Dit zal gedaan worden door op een educatieve manier vaartochten te organiseren over met name het Friese Wad, het Groninger Wad en het IJsselmeer. Tijdens deze tochten willen wij mensen kennis laten maken met Werelderfgoed Waddenzee, de charme van het varen en niet in de laatste plaats het reddingwezen van vroeger en het contrast met nu. Een groot potentieel zien wij bij jongeren van basis- en middelbare scholen om educatieve vaartochten te verzorgen waarin reddingwezen, de beleving van het wad en nautische kennisoverdracht centraal staan.

Notulen en Statuten

Als stichting willen we transparant zijn over onze doelen en uitgaven. Daarom zijn onze notulen van de bestuursvergaderingen die hebben plaats gevonden voor iedereen inzichtelijk.

Notulen (opent als .pdf)
Notulen 14-11-2016
Notulen 15-12-2015
Notulen 30-03-2020
Notulen 15-11-2023

Financieel overzicht (opent als .pdf)
Financieel Jaarverslag 2022
Financieel Jaarverslag 2021
Balans 2019
Exploitatierekening 2019

Statuten
De Stichting tot behoud van de oud-reddingboot C.A. den Tex heeft sinds 8 april 2015 een ANBI-cultuur status. Bepalingen en regels die ten grondslag liggen aan de stichting leest u door te klikken op onderstaande link.
Statuten Stichting tot behoud van oud-reddingboot C.A. den Tex (opent als .pdf bestand)